De Lesovereenkomst

De lesovereenkomst wordt aangegaan voor een geheel cursusjaar.

 

Vakantierooster

Tijdens het cursusjaar zal het vakantierooster zoveel als mogelijk worden aangepast aan de schoolvakanties in de regio.

Het Lesgeld

Het lesgeld voor het cursusjaar 2019/2020 bedraagt € 897,00 per leerling.
De betaling ervan geschiedt in drie termijnen (oktober, januari en april) door middel van automatische incasso.

De Gemeentelijke Subsidiebijdrage 

Voor leerlingen tot 18 jaar, woonachtig in de gemeente Son en Breugel, is de Subsidieverordening Muziekonderwijs 2001 van toepassing.
In bepaalde gevallen kunnen ook muziekleerlingen van 18 tot 21 jaar in aanmerking komen voor subsidie.

Voor het schooljaar 2019/2020 heeft de gemeente de subsidie vastgesteld op 50% van het lesgeld, met een maximum van € 390,00, per cursusjaar.